PAUL DE RYCK
ERPE-MERE • De thematiek van zijn werken omvat zowel “gekristalliseerde” dromen als nachtmerries. Dromen zoals wij ze kennen uit de REM fase tijdens de slaap. Maar ook dromen in de betekenis van euforiën, idealen en “ver-beelde visies & visioenen”.

Eerst maakte hij vrij complexe composities, waarin de figuratie aan de orde was. Langzamerhand werden de composities eenvoudiger en soberder van opbouw, waardoor ze aan expressie en kracht wonnen en de vormen ook abstracter werden. Zijn recente schilderijen zijn een uitgepuurde, gestileerde vorm van de vroegere composities, terwijl de sterk bewerkte “structuur” nog steeds aanwezig is. Wat vroeger een detail was is nu het hoofdthema van een schilderij.

Nu en dan weert Paul De Ryck elke kleur, wat resulteert in een grisailleachtig effect. Dan leunt het opnieuw bij de grafiek aan. De rode draad doorheen het werk is de beeldende poëzie, de lyriek, de krachtige vorm en de meesterlijke techniek.
mail ons
0032.053 627 313