VAN B ELLE DANIELLE
HAACHT • Danielle toont in haar beeldend werk fragmenten uit een eerder verleden; zij gaat de uitdaging aan om iets dat niet bestaat te schilderen en het te laten voelen alsof het had kunnen bestaan. Met deze fragmenten maakt zij nieuwe samenstellingen en creëert hiermee ruimte waarin constructies kunnen ontstaan of transformeren. Zij zoekt hiermee naar grenzen in de werkelijkheid; tijdens dit proces ontstaan haar kunstwerken.
Virtuoos en met groot gevoel voor harmonie weet zij sterke contrasten met subtiele verschillen tot een eenheid te smeden. Haar schilderijen bezitten een fascinerende, mysterieuze lading die telkens een wereld op zich zijn, een wereld van het onzegbare, die ver uitstijgt boven de beredeneerde werkelijkheid.